Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao

title
Hà Trần
22-02-2023
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_0
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_1
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_2
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_3
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_4
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_5
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_6
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_7
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_8
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_9
Tiệc teabreak cho cuộc họp cấp cao_10

Thông tin liên hệ

  • Chi nhánh Liên Chiểu: 217 Trần Nguyên Đán, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Chi nhánh Hải Châu: 24 Thanh Tân, Trần Cao Vân, Đà Nẵng
  • Email: info@thcmedia.vn
  • Số điện thoại: 0935.807.932
5/5 - (499 bình chọn)