Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”

title
Hà Trần
19-07-2023

Dịch vụ cung cấp:

 • Lên ý tưởng, Decor sân khấu sự kiện
 • Cung cấp màn hình led
 • Cung cấp âm thanh ánh sáng
 • Cung cấp standee
 • Cung cấp photobooth chụp hình
 • Cung cấp ghế và các thiết bị khác
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_0
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_1
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_2
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_3
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_4
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_5
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_6
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_7
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_8
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_9
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_10
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_11
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_12
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_13
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_14
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_15
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_16
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_17
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_18
Sự kiện Campping “Sứ Mệnh Triệu Người”_19

Thông tin liên hệ

 • Chi nhánh Liên Chiểu: 217 Trần Nguyên Đán, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Chi nhánh Hải Châu: 24 Thanh Tân, Trần Cao Vân, Đà Nẵng
 • Email: info@thcmedia.vn
 • Số điện thoại: 0935.807.932
 • Facebook: CestLaVieVN
5/5 - (272 bình chọn)